BIULETYN 1/99
Warszawa dnia 16 lipca 1999

Komunikat Komitetu Założycielskiego

W dniu 11 czerwca na zebraniu w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie postanowiono powołać Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej, przyjęto statut oraz wybrano Komitet Założycielski w składzie:

  • Andrzej Pląskowski
  • Krzysztof Tomkiewicz
  • Roman Szabatin

W dniu 16.07.1999 złożono wniosek o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. O dalszym przebiegu rejestracji będziemy informować.

Komitet Założycielski

Informacja

W związku z rozpoczęciem procedury rejestracji Stowarzyszenia zaczynamy wydania biuletynu informacyjnego e-mail. Chcemy w nim umieszczać ważne i mniej ważnej informacje dotyczące zdarzeń związanych z tomografią procesową. Biuletyn powinien umożliwić wymianę informacji o osiągnięciach, kłopotach, publikacjach itp. naszych członków jak również informacji o rozwoju tomografii w kraju i za granicą.

W obecnym numerze umieszczamy krótką informację o 1-szym Światowym Kongresie Tomografii Procesowej – kwiecień 1999, Anglia wygłoszoną dnia 11 czerwca na Seminarium – Tomografia Procesowa 2000 w WAT. […]

Z przyjemnością informujemy, że jeden z naszych członków założycieli, kol. Tomasz Dyakowski (pracujący w UMIST) był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu, drugi, kol. Andrzej Pląskowski był członkiem Grupy Doradców (Advisory Group).

1 Word Congress on Industrial Process Tomography

14-17 kwiecień 1999
Buxton, Wielka Brytania

Pierwszy światowy Kongres Przemysłowej Tomografii Procesowej był podsumowaniem osiągnięć w tej dziedzinie nauki, która rozwija się od połowy lat 80-dziesiątych. Pionierem w tej dziedzinie był UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology).

Przemysłowa Tomografia Procesowa osiągnęła już pozycję na tyle silną, że na Kongresie reprezentowane były 91 artykuły napisane przez 204 autorów z 21 krajów z całego świata.

Tomografia procesowa wywodząca się z tomografii medycznej musi spełniać inne warunki, ponieważ związana jest z procesami technologicznymi, ale tak samo musimy uzyskać obraz powierzchni poprzecznej w rurociągu czy urządzeniach technologicznych jak reaktory, cyklony, mieszanki itp. Związane z tym są różne właściwości fizyko-chemiczne, do których muszą być dopasowane czujniki. Poza tym na systemy tomografii procesowej mają wpływ właściwości dynamiczne procesu, jak również gabaryty urządzeń. Te, pokrótce wymienione problemy powodują, że mino to, że istnieje duży postęp w pracach nad systemami tomografii procesowej, to jednak ciągle jest zbyt mało zastosowań przemysłowych.

Na kongresie zdecydowanie dominowały elektryczne tzn. pojemnościowe (28) i opornościowe (16) systemy tomografii. Do tej grupy należy dodać prace nad tomografią impedancyjną (5), łączącą oba poprzednio wymienione systemy. Poza tą grupą systemów przedstawiono zastosowanie tomografii: rentgenowskiej łącznie z gamma (9), optycznej (6), indukcyjnej (5), mikrofalowej (2) oraz akustycznej (1).

Organizatorzy podzielili Kongres na cztery sekcje, mianowicie:

  • Zastosowania – 36 artykułów
  • Algorytmy – 22
  • Hardware – 19
  • Nowe techniki – 12

Andrzej Pląskowski