Czym jest tomografia

Tomografia pojemnościowa umożliwia obserwację zachodzących zjawisk fizycznych i chemicznych bez potrzeby wnikania w ich wnętrze.

Tomografy pozwalają nam „zajrzeć” do wnętrza rur przy reaktorach przepływowych. Aby konstruować takie urządzenia i dostosowane do nich systemy, potrzebna jest wiedza z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Tomografia jest techniką obrazowania wnętrza badanego obiektu, na podstawie pomiarów dokonywanych na jego brzegu. W celu pozyskania informacji o badanym obiekcie wykorzystywane są różne zjawiska fizyczne, gdzie nośnikami informacji są: promienie X, promienie gamma, ultradźwięki, wiązki elektronów, prądy elektryczne, pola magnetyczne.

Tomografia pojemnościowa umożliwia obserwację zachodzących zjawisk fizycznych i chemicznych bez potrzeby wnikania w ich wnętrze. Źródłem informacji są pojemności elektryczne pomiędzy elektrodami umieszczonymi na obwodzie czujnika pomiarowego. Bardzo ważną cechą pomiaru w przypadku tomografii pojemnościowej jest to, że czujnik nie musi fizycznie stykać się z badanym medium, dzięki czemu metoda ta jest bezinwazyjna. Dlatego można ją stosować w przemyśle, bo nie zaburza odbywającego się procesu przemysłowego

Mierzone pojemności są rzędu femtofaradów, co wymaga specjalnych technik pomiarowych. Dane pomiarowe zbierane są tu bardzo szybko – od kilkuset do kilku tysięcy pomiarów na sekundę. Pomiar musi być szybki, bo niektóre procesy przemysłowe przebiegają z dużą prędkością. System pomiarowy składa się z czujnika, specjalizowanej elektroniki do pomiaru pojemności oraz systemu rekonstrukcji i analizy danych. Przeważnie urządzenie montuje się na rurach na stałe, choć ma ono możliwość demontażu.