Instytut Informatyki Stosowanej
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.